Aukščio ribotuvo parinkimas
 Dažniausiai kėlimo mechanizmuose naudojami redukciniai aukščio ribotuvai. Šis ribotuvas parenkamas pagal būgno (prie kurio jis bus tvirtinamas) apsisukimų skaičių A. Šis skaičius priklauso nuo krano kėlimo aukščio, būgno perimetro ir šakų skaičiaus (1.1) formulė: 

 

                                                                                (1.1)

čia:

h-kėlimo aukštis, mm;

n-šakų skaičius;

l-būgno perimetras, mm.

 

Svorio matavimo elemento parinkimas

 
išduoda analoginį signalą (mV arba mA);

Priklausomai nuo matuojamo svorio skirstomi į sekančius tipus:

LMP: 1000, 3500 ir 7000kg;
LMG: 8000, 10000 ir 15000kg;

 
Svorio matavimo elementas, tvirtinamas ant lyno, parenkamas pagal žemiau pateiktą formulę:  
 

                                                                                  (1.2)

 

čia:

m-maksimali keliamo krovinio masė, kg;

n-šakų skaičius;