Atliekame kėlimo mechanizmų modernizaciją, remontą.